BOUWFYSISCH INGENIEURSBUREAU

activiteiten

 

Alle activiteiten van BAUPHI zijn toepassingen van de bouwfysica. Bouwfysica is de wetenschap die het (hygro)thermische, lichttechnische en akoestische gedrag bestudeert, op schaal van materialen, bouwdelen, ruimtes en gebouwen tot wijken en steden. De randvoorwaarden hierbij zijn een optimale balans tussen comfort voor de gebruikers, economische aspecten en minimale milieu-impact. Bij BAUPHI zijn we gespecialiseerde experten in de onderstaande deelgebieden van de bouwfysica. Bekijk ook onze diensten die we hieromtrent aanbieden.

 

 

hygrothermie
 

Door de steeds toenemende eisen aan de gebouwschil en de hiermee gepaarde marktevoluties neemt het belang van een gedegen kennis van hygrothermische prestatie van de gebouwschil toe. Door onze jarenlange ervaring omtrent warmte, lucht en vochttransport in gebouwcomponenten is BAUPHI uw ideale partner om hygrothermische risico’s bij innovatieve of kritische bouwelementen in te schatten en te voorkomen. Hiervoor maken we gebruik van in-house gekalibreerde en gevalideerde numerieke software pakketten. De precisie van deze modellen zijn in grote mate afhankelijk van de beschikbare materiaaleigenschappen. Daarom onderhoudt BAUPHI een nauwe band met internationale laboratoria en universiteiten om de kwaliteit van deze gegevens te garanderen.

 

Daarnaast beschikken we over sensortechnieken om het warmte-en vochtgedrag van gebouwcomponenten en gebouwen in kaart te brengen. Met deze expertise en uitrusting kunnen we producenten bijstaan met R&D-support van bij de eerste brainstorms tot de latere productanalyse en optimalisatie.

 

 

verder lezen over

dynamische HAM-simulaties? 

 

energieprestatie
 

Als experts in dynamische thermische simulaties van gebouwen, installaties en gebouwcomponenten bieden wij u een professionele begeleiding bij de ontwikkeling en evaluatie van uw innovatief ontwerp. Het correct inschatten van de energetische prestaties en de impact op het comfortniveau van geavanceerde concepten in de ontwerpfase is immers van cruciaal belang om tot kwaliteitsvolle gebouwen te komen.

 

Door middel van dynamische simulaties met state-of-the-art software pakketten, kunnen technische oplossingen vergeleken en beoordeeld worden in realistische omstandigheden, om tot gefundeerde keuzes te komen voor elk bouwproject. De werking van innovatieve concepten als bijvoorbeeld betonkernactivering of automatische controle van systemen kunnen zo geëvalueerd, verfijnd en geoptimaliseerd worden.

 

Dankzij onze ervaring in het simuleren met realistische randvoorwaarden, zowel op het gebied van klimaat als gebouwgebruik, kunnen we de robuustheid van technologische oplossingen onderzoeken. Dit laat ons toe een optimale werking gedurende de hele levensduur van het gebouw te garanderen. Zulke simulaties kunnen bovendien worden aangevuld met lichtsimulaties, om tot een uitgebalanceerd gebouwconcept te komen dat thermisch en visueel comfort combineert met een geminimaliseerd energieverbruik.

 

 

verder lezen over

dynamische

gebouwsimulaties? 

 

opleiding
 

Eén van de doelen van BAUPHI is het doorgeven en verspreiden van onderzoeksresultaten. We zijn daarom steeds bereid ingeschakeld te worden in opleidingsmomenten, zowel voor een breder publiek als voor meer gespecialiseerde topics. Dat kan bovendien in de vorm van een lezing, maar net zo goed als een interactieve vragensessie.

 

RAFTER'S Welcome to Timber Land!